Knjige

Dunja Fališevac

Slike starog Dubrovnika

Filološke i književnoantropološke studije

»Dunja Fališevac iskusna je proučavateljica starohrvatske književnosti koja odlično poznaje svoj primarni predmet (djela starih hrvatskih pisaca), a suvereno se snalazi i na područjima teorije književnosti i komparativnog studija relevantnima za proučavanje ranonovovjekovnih tradicija. Te vrline, koje su pozitivno obilježile njezine brojne starije publikacije, očituju se i u radovima prikupljenima u novoj knjizi, napose u skupini studija posvećenih tematskim longitudinalama, gdje se pažljivo, prema konkretnom povijesnom kontekstu, distingviraju pojave odabrane motivske sveze u više književnih djela. Pritom autorica aspekte književnih struktura koji dospijevaju u njezino vidno polje razmatra ne samo u njihovim unutartekstualnim odnosima nego i s obzirom na njihove izvantekstovne konotacije, napose na njihove ideološke implikacije.« (Zoran Kravar)


»Ovu znanstvenu knjigu preporučuje pažnji stručne javnosti već i samo ime njezine autorice: od Dunje Fališevac navikli smo dobivati tematski i spoznajno inovativne, a metodološki čvrsto utemeljene studije o piscima i problemima starije hrvatske književnosti. Naše očekivanje neće ni ovaj put biti iznevjereno, jer kontinuitet je nesumnjiv: autorica je otišla korak dalje u izboru tema kojima će se baviti, pa je svojim istraživanjima pridodala antropološku dimenziju, ali je njezina filološka solidnost i argumentacijska uvjerljivost ostala ista kao i prije, te je spoznajni dobitak i ovoga puta nesumnjiv.« (Pavao Pavličić)


Knjiga Dunje Fališevac Slike staroga Dubrovnika zbirka je književnopovijesnih studija o djelima dubrovačkih pisaca iz razdoblja renesanse i baroka. Prve tri studije istražuju stilske, žanrovske ili intertekstualne pojave u naših pisaca, sljedeće tri izrazito su antropološkog interesa, a ostalih šest posvećeno je Držićevu opusu.

Biblioteka Tragovi, glavna urednica Romana Horvat, recenzenti Zoran Kravar i Pavao Pavličić, bibliografske bilješke uz tekst i na kraju teksta, imensko kazalo


Autori

Dunja Fališevac

Dunja Fališevac

Akademkinja Dunja Fališevac (1946), redovita profesorica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu objavila je velik broj znastvenih radova i knjiga o povijesti književnosti, posebice o piscima i djelima iz starijih razdoblja hrvatske književnosti te o dubrovačkoj književnoj kulturi

Slike starog Dubrovnika

PDF-ovi

Klikni za povratak