Inkluzija 27

Inkluzija

Potres, trauma, umjetnost

Boris Beck

KLJUČ ZA UKLJUČIVANJE

Potres, trauma, umjetnost

Umjetnost omogućuje oporavak od PTSP-a jer pomaže procesuirati traumatske događaje i pruža izlaz kada riječi ne uspijevaju

Kad nije bolje, dobro je!

Andrija Tunjić

REPORTAŽA

Kad nije bolje, dobro je!

Što se sve učinilo na Banovini i kako se tamo živi, točnije životinjari, pitanja su i razlog ovog putovanja u te prostore

Sačuvati identitet Banovine

Tamara Kvas

OBNOVA DUHA I BAŠTINE

Sačuvati identitet Banovine

Predstavljamo aktivnosti organizacija civilnog društva i Ministarstva kulture i medija na potresom pogođenom području Banovine

Drvena kuća nade

Petra Miočić Mandić

HUMANITARNE AKCIJE

Drvena kuća nade

Kuća nade projekt je austrijske udruge Bauern helfen Bauern iz Salzburga u suradnji s Udrugom Malteser Hrvatska, uz podršku Grada Petrinje, Caritasa Sisačke biskupije i sarajevske Kuće dobrih tonova

I novinari trebaju pomoć i potporu

Igor Kanižaj

MEDIJI I KATASTROFE

I novinari trebaju pomoć i potporu

Izvještavanje o izvanrednim događajima predstavlja jednu od najvažnijih tema u novinarstvu, ali najčešće je zanemarena

Inkluzija 27

27 - 13. siječnja 2022. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Elizabeta Pernar

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak