Hrvatska revija 4,2023.

Tema broja

Intelektualna historija i biografija intelektualca: Branko Fučić (1920–1999)

Tomislav Galović – Dino Milinović

Tema broja: Intelektualna historija i biografija intelektualca – Branko Fučić (1920–1999)

Intelektualna historija i biografija intelektualca: Branko Fučić (1920–1999)

Branko Fučić i Zagreb (1927–1945)

Tomislav Galović

Tema broja: Intelektualna historija i biografija intelektualca – Branko Fučić (1920–1999)

Branko Fučić i Zagreb (1927–1945)

Fučićev život i djelo u nacionalnom kanonu

Marko Špikić

Tema broja: Intelektualna historija i biografija intelektualca – Branko Fučić (1920–1999)

Fučićev život i djelo u nacionalnom kanonu

Znak Plominskog natpisa / Amarcord

Berislav Valušek

Tema broja: Intelektualna historija i biografija intelektualca – Branko Fučić (1920–1999)

Znak Plominskog natpisa / Amarcord

Uz knjigu Branko Fučić – povjesničar umjetnosti i konzervator

Marijan Bradanović

Tema broja: Intelektualna historija i biografija intelektualca – Branko Fučić (1920–1999)

Uz knjigu Branko Fučić – povjesničar umjetnosti i konzervator

Hrvatska revija 4,2023.

4,2023.

Klikni za povratak