Hrvatska revija 2, 2023.

Tema broja

Oda jednoj radosti. Fragmenti o Europi (Deset godina poslije)

Darko Polšek

Tema broja: Desetogodišnjica pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Oda jednoj radosti. Fragmenti o Europi (Deset godina poslije)

Tochter aus Elysium! Ti kćeri iz Elizija!

Davor Stier

Tema broja: Desetogodišnjica pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Deset godina od ulaska u EU: povratak na Zapad s novom ulogom

Tema broja: Desetogodišnjica pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Mario Grčević

Aktualna skrb o društvenom položaju hrvatskoga jezika

Prvih deset godina članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji: demografske promjene u Hrvatskoj 2013–2023.

Anđelko Akrap – Krešimir Ivanda

Tema broja: Desetogodišnjica pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Prvih deset godina članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji: demografske promjene u Hrvatskoj 2013–2023.

Hrvatska revija 2, 2023.

2, 2023.

Klikni za povratak