Hrvatska revija 3, 2019

Naslovnica

Goli otok od tabua do znanstvenih spoznaja  (tematski uvodnik)

Filip Šimetin Šegvić • Tomislav Galović

Tema broja: Goli otok

Goli otok od tabua do znanstvenih spoznaja (tematski uvodnik)

Povijest Golog otoka

Aleksandar Jakir

Tema broja: Goli otok

Povijest Golog otoka

Martin Previšić: Povijest Golog otoka, Zaprešić: Fraktura, 2019.

Historiografski aspekti Golog otoka

Marta Janković

Tema broja: Goli otok

Historiografski aspekti Golog otoka

(povodom knjige Povijest Golog otoka Martina Previšića)

FRANJI ŠANJEKU (1939–2019)

MIRJANA POLIĆ BOBIĆ • BRANKA GRBAVAC • TOMISLAV GALOVIĆ

FRANJI ŠANJEKU (1939–2019)

in perpetuam rei memoriam

Glazbeno-spisateljska paleta  Vjenceslava Novaka

Sanja Majer-Bobetko

Uz 160. obljetnicu rođenja

Glazbeno-spisateljska paleta Vjenceslava Novaka

Hrvatska revija 3, 2019

3, 2019

Klikni za povratak