Hrvatska revija 2, 2007.

Naslovnica

Zlatni vijek Bribira

Damir Karbić

Zlatni vijek Bribira

U hrvatskoj povijesti rod knezova bribirskih Šubića imao je jednu od najznačajnijih uloga pa je shvatljivo da je već do sada izazvao veliku pozornost istraživača, u prvom redu povjesničara, ali i arheologa. Unatoč tomu, iako je to zapravo paradoks, može se reći ...

ZASJAT ĆE PALACI...

Tema broja:

ZASJAT ĆE PALACI...

HRVATI U BARU – »OSTACI OSTATAKA«

Vladimir Marvučić

HRVATI U BARU – »OSTACI OSTATAKA«

O Hrvatima i o hrvatskoj zajednici u gradu Baru i njegovoj okolici u Hrvatskoj se zna malo ili gotovo ništa. Međutim, povijesna vrela pokazuju kako je riječ o gradu iznimno bogate prošlosti, stoljećima uronjenom u dio hrvatske povijesti i kulture. O povijesti ...

ROD I SPOL – BIOKULTUROLOŠKI ASPEKTI

Hrvoje Lorković

ROD I SPOL – BIOKULTUROLOŠKI ASPEKTI

U broju 98/1 Filozofskih istraživanja objavljena su, među ostalima, dva rada o temi kojoj je bio posvećen creski simpozij »Filozofija i rod« održan 2005. godine. Zanimljivi prilozi tom simpoziju potječu od dviju osoba onoga roda kojemu pripada znatna zasluga da ljudski rod ...

O NASTANKU GRADA ŠIROKOGA BRIJEGA

Ivan Dugandžić

O NASTANKU GRADA ŠIROKOGA BRIJEGA

Pregled povijesti zapadnohercegovačkog grada sastavio je Ivan Dugančić iz ogranka MH Široki Brijeg.

Hrvatska revija 2, 2007.

2, 2007.

Klikni za povratak