Hrvatska revija 2, 2001.

Naslovnica

OKUPACIJA I MIROTVORSTVO

Tomislav Butorac

OKUPACIJA I MIROTVORSTVO

Zlatko Matijević

OTPALI ILI ODBAČENI ANĐELI?

Nastanak Hrvatske starokatoličke crkve

OPREČNE SUPERSILE U SVIJETU GLOBALNIH OPASNOSTI

Gerard Toal

OPREČNE SUPERSILE U SVIJETU GLOBALNIH OPASNOSTI

Priprema ovog broja Hrvatske revije bila je već odmakla, kad su svijet uzbudili i temeljito uzdrmali razorni samoubilački napadaji na newyorške »blizance« i Pentagon u Washingtonu. Tekst kojeg smo namijenili za rubriku Globalni pogled napisan je početkom 2001. godine, no njegov autor ...

Hrvatska revija 2, 2001.

2, 2001.

Klikni za povratak