Vijenac 784

Druga stranica

Svjetska operna krema u Zagrebu

Jana Haluza

Opera Management Course i Forum intendanata opernih institucija, HNK u Zagrebu

Svjetska operna krema u Zagrebu

Umjetnička administracija i produkcija u fokusu su 80 okupljenih intendanata

Poezija kao inspiracija

Smiljana Škugor-Hrnčević

Uz otvaranje izložbe Molitva od križa Matka Trebotića i Zdenke Pozaić

Poezija kao inspiracija

Motivi se prepleću od simbola nade i pomoći ljudima do ratne tematike

Vijenac 784

784 - 28. ožujka 2024. | Arhiva

Klikni za povratak