Vijenac 770

Film

Bogata filmska berba

Piše Josip Grozdanić

FILMSKE PREPORUKE ZA RUJAN

Bogata filmska berba

Između Suhe Jaruge i Bezvodne Ravnice

Piše Janko Heidl

UZ HUMORNU DRAMU ASTEROID CITY
REDATELJA WESA ANDERSONA, SAD, 2023.

Između Suhe Jaruge i Bezvodne Ravnice

Vijenac 770

770 - 14. rujna 2023. | Arhiva

Klikni za povratak