Vijenac 749

Društvo

Koraci u neizvjesnost

Piše Boris Dželalija

Svjedočanstvo napada na Škabrnju u studenom 1991.

Koraci u neizvjesnost

„Naši su, doktore. A što će vam pištolj?“ Tiho sam mu odgovorio: „Ako su naši, nećete čuti pucnjeve. Ako čujete pucnjeve, nećemo se više živi vidjeti.“ Tako sam tada između smrti i zarobljavanja u četničke ruke odabrao smrt

Vukovar ne smije doživjeti demografski slom

Piše Dražen Živić

AKTUALNO DEMOGRAFSKO STANJE U GRADU VUKOVARU

Vukovar ne smije doživjeti demografski slom

Iako zabrinjavajući, aktualni silazni trendovi u demografskoj dinamici Grada Vukovara nisu nezaustavljivi i mogu se usporiti i ublažiti te postupno i u stanovitom vremenu okrenuti u manje negativne ili čak pozitivne primjenom koncepta deperiferizacije, tj. jačanja centralnih funkcija i privrednih aktivnosti, što ...

Fiskalna politika – političko pitanje

PIŠE Robert Borojević

TRIBINA SUČELJAVANJA U MATICI HRVATSKOJ, 2. STUDENOGA

Fiskalna politika – političko pitanje

Vijenac 749

749 - 17. studenoga 2022. | Arhiva

Klikni za povratak