Vijenac 728

Razgovor

Život je lijep i strašan

Razgovarao Davor Schopf

Maestro Nikša Bareza, (1936–2022), postumno, uz 65 godina umjetničkog rada

Život je lijep i strašan

Čitav moj život bio je čudan, od samih početaka i najranije mladosti. Bio je pun događaja, pun krasnih stvari, ali i velike borbe i razočaranja. Obilježio ga je stalan studij i stalan rad, rad i rad / Uvijek mi je najvažnije bilo ...

U srednjem vijeku bili smo ravnopravni dio glazbene Europe

Razgovarala Tamara Jurkić Sviben

Hana Breko Kustura, muzikologinja, članica suradnica HAZU i voditeljica projekta Cromuscodex70

U srednjem vijeku bili smo ravnopravni dio glazbene Europe

Uz voditeljicu i istraživače na projektu na završnoj konferenciji interdisciplinarnog projekta Hrvatski glazbeni i liturgijski kodeksi srednjega vijeka izlaganje je održao i Thomas Forrest Kelly sa Sveučilišta Harvard, jedan od najvećih muzikoloških autoriteta u svijetu

Vijenac 728

728 - 27. siječnja 2022. | Arhiva

Klikni za povratak