Vijenac 723

Kolumne

Abba ili priča o čudovišnom uspjehu

Paradoksi kulture Borisa Becka

Abba ili priča o čudovišnom uspjehu

Olga iz mojega intimnog imenika

Rakova djeca Nives Opačić

Olga iz mojega intimnog imenika

Olga je prva osoba koju sam upoznala od svoje buduće svojte. Bila je teta mojega muža, koju sam doživljavala kao stariju sestru koju nisam imala. Otišla je u smiraj jednoga ljeta, a zapis o njoj stavljam u mjesec sjećanja na pokojne

Vijenac 723

723 - 18. studenoga 2021. | Arhiva

Klikni za povratak