Vijenac 711

Feljton

MOTOCIKLI

Pavao Pavličić

Sanjarije samotnog vozača 

MOTOCIKLI

Motociklisti na prometnicama voze kao da su u cirkusu i kao da se od njih očekuju akrobacije, ili barem tako kao da su oni nešto drugo nego ostali sudionici u prometu

Sudbonosne ljubavne katarze i začudnost duhovne ravnoteže

PIŠE Ljerka Car Matutinović

Nikša Sviličić, Zadnja postaja ljubav: četiri istinite priče u doba korone i jedna koja će to tek postati

Sudbonosne ljubavne katarze i začudnost duhovne ravnoteže

Vijenac 711

711 - 3. lipnja 2021. | Arhiva

Klikni za povratak