Vijenac 709

Feljton

TERMINI

Pavao Pavličić

Sanjarije samotnog vozača

TERMINI

Nije toliko važno što su nazivi automobila preuzeti iz njemačkoga, jer mogli smo ih uzeti iz kojega drugoga jezika (kao što se djelomično dogodilo u Dalmaciji, gdje su nazivi za alatke često talijanski); važno je tek to što ti termini nisu iz ...

Tragikomična opčinjenost životom

PIŠE Ljerka Car Matutinović

Darko Pernjak,
Nije sve tako crno

Tragikomična opčinjenost životom

Vijenac 709

709 - 6. svibnja 2021. | Arhiva

Klikni za povratak