Vijenac 698

Književnost

Volim teže putove jer su izazovniji

Razgovarala Karolina Lisak Vidović

Eelina Rudan, pjesnikinja

Volim teže putove jer su izazovniji

Poezija je prostor slobode, a sloboda se najbolje iskušava tako da prelaziš granice, granice očekivanja, granice predrasuda, granice jezika, granice forme / Čovjek na različitim jezicima različito misli / Najtužniji pišu najvedrije

Skladbom riječi protiv rata

PIŠE Lada Žigo Španić

Uz knjigu Angjeo s bakljom, Atahualpa autora Drage Štambuka

Skladbom riječi protiv rata

Akademik Drago Štambuk i u ovoj zbirci dočarava jezik kao visoko estetiziranu čipku, kao iznimno suptilno i strpljivo tkanje, kao unikatnu tvorevinu naspram sveprisutne, pa tako i pjesničke komercijale današnjega doba. Pjesnik je i u ovoj Štambukovoj zbirci nevidljiv, ali iskusan i ...

KNJIŽEVNOST IZDVAJA

Mila BULIMBAŠIĆ

KNJIŽEVNOST IZDVAJA

Izgubljeni zanati, lica ništavila

Republika stiha Krešimira Bagića

Ante Žužul: Čuvati na tamnom mjestu,  Josip Pavičić: Kanconijer o ništavilu

Izgubljeni zanati, lica ništavila

Ovom ću zgodom upozoriti na dva poetska glasa. Radi se o starijim autorima kojih će se malo tko sjetiti u kontekstu govora o pjesništvu. Konkretno radi se o Anti Žužulu (1946) i Josipu Pavičiću (1944)

Suptilan roman o odrastanju

piše MIRA MUHOBERAC

Nova strana proza: Linn Ullmann,
Nemirni

Suptilan roman o odrastanju

U sobi sa starim prijateljima

piše Strahimir Primorac

NOVA HRVATSKA PROZA: NENAD RIZVANOVIĆ, LONGPLEJ

U sobi sa starim prijateljima

Vijenac 698

698 - 3. prosinca 2020. | Arhiva

Klikni za povratak