Vijenac 698

Feljton

PJEŠACI

Pavao Pavličić

Sanjarije samotnog vozača

PJEŠACI

Odlučno se može reći da postoje dvije vrste pješaka. Prvi nastoje s vama kao vozačem uspostaviti kontakt pogledom, jer je tako najsigurnije, a ujedno vam time zahvaljuju što ste ih propustili. A oni drugi? E, oni vas neće ni okrznuti okom, dapače, ...

Nepoznati Ivan Mažuranić

PIŠE Ljerka Car Matutinović

Ivan Mažuranić, Intimni trenutci

Nepoznati Ivan Mažuranić

Vijenac 698

698 - 3. prosinca 2020. | Arhiva

Klikni za povratak