Vijenac 697

Feljton

POKROVCI

Pavao Pavličić

Sanjarije samotnog vozača

POKROVCI

Vlasnik zna da je automobil samo predmet i da se ne može prehladiti, ali to mu slabo vrijedi. Jer u njegovu srcu ili podsvijesti automobil je zapravo domaća životinja koju treba paziti i timariti kako bi ostala zdrava i što duže služila

Lirsko disanje naracije

PIŠE Ljerka Car Matutinović

Dunja Kalilić, Na vrhu ruž

Lirsko disanje naracije

Vijenac 697

697 - 19. studenoga 2020. | Arhiva

Klikni za povratak