Vijenac 694

Likovna umjetnost

more, more, more ... i još mora

Piše Neva Lukić

Renata Poljak, Porvenir (Budućnost), Galerija Kranjčar, 24. IX–20. X.

more, more, more ... i još mora

Multimedijalnim umjetničkim projektima Porvenir, Partenza i Yet Another Departure Renata Poljak vješto povezuje političko i osobno, apstraktno i figurativno, lokalno i globalno, povijesni i sadašnji trenutak, a suština svega je univerzalnost pristupa koji se svodi na motiv mora

Individualnost krajnje rijetka

Piše Ana Čukušić

Zlatan Dumanić, Povratak kapetana, Galerija umjetnina Split u suradnji
sa Zbirkom Lucije i Marka MarinA, 12. kolovoza–18. listopada

Individualnost krajnje rijetka

Zlatan Dumanić pripada generaciji umjetnika s ruba ovoga poduzetnog povijesnog trenutka, čiji su autorski principi i stvaralačke pobude daleko od utilitarnih i tržišnih, a djelo još uvijek ne više od simboličkog i duhovnog kapitala, napuštena od svog tvorca i prepuštena slučaju

Vijenac 694

694 - 8. listopada 2020. | Arhiva

Klikni za povratak