Vijenac 687

Feljton

Kućica na kotačima

Pavao Pavličić

Sanjarije samotnog vozača

Kućica na kotačima

Auto je simbol našega života, i sve što je u tom životu važno može se dogoditi – i događa se u njemu

Prozni doživljaj stiha

Ljerka Car Matutinović

Branka Arh,
tako ČITAJ: nekako OD IZA

Prozni doživljaj stiha

Otajstvenu knjigu pjesnikinje Branke Arh tako ČITAJ: nekako OD IZA obilježava još jedna posebnost: naime, strukturirana je tako da zadnjim stihom pjesme počinje sljedeća pjesma pa one, tako združene, čine poetski vijenac

Vijenac 687

687 - 2. srpnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak