Vijenac 686

Feljton

Retrovizor

Pavao Pavličić

Sanjarije samotnog vozača

Retrovizor

U prometu, ali i u životu, često se pitamo možemo li produžiti dalje ako ne pogledamo što smo ostavili za sobom, i imamo li za to prikladan retrovizor

Poetska snaga nasuprot stvarnosti

PIŠE Ljerka Car Matutinović

Jasminka Domaš,
Kadišl i nebeski putnici

Poetska snaga nasuprot stvarnosti

Vijenac 686

686 - 18. lipnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak