Vijenac 683

Feljton

Kabriolet

Sanjarije samotnog vozača
Pavao Pavličić

Kabriolet

Taj su tip automobila najviše prihvatili mladi jer je u to vrijeme kabriolet bio važan socijalni signal: govorio je kakva je statusa vlasnik, a i kakvu ulogu igra auto u njegovu životu

Akordature u doba korone

PIŠE Ljerka Car Matutinović

Daniel Načinović, Akordature

Akordature u doba korone

Vijenac 683

683 - 7. svibnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak