Vijenac 682

Naglasak

Odlazak Vijenčeva književnog kritičara

Piše Mira Muhoberac

In memoriam: Božidar Alajbegović
(Rijeka, 1972–Rijeka, 2020)

Odlazak Vijenčeva književnog kritičara

U kritikama Božidara Alajbegovića nije se mogla pronaći nijedna ideologija, pripadnost klanu, skretanje u poltronstvo. Njegove su kritike bile upravo kakve trebaju biti: čiste književne kritike, usmjerene na djelo, na tekst, na književnu strukturu

Aristokratizam s idealom

Piše Dražen Katunarić

Alajbegovićev gorak kruh književnosti

Aristokratizam s idealom

Hoće li nam smrt Božidara Alajbegovića malo više otkriti istinu i čovjeka kojega smo imali i zanemarili, hoće li nam pomoći da shvatimo kakvo je naše literarno društvo i nagnuće?

Vijenac 682

682 - 23. travnja 2020. | Arhiva

Klikni za povratak