Vijenac 628

Komentar

Zlatko Kramarić

O Istanbulskoj konvenciji krajnje neformalno

Nijedna isključivost nije dobra

U povodu ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija, donosimo dva različita pogleda na tu temu kao prilog javnoj raspravi

JURE VUJIĆ

RODNA IDEOLOGIJA U ISTANBULSKOJ KONVENCIJI

Kulturkampf za rod

Vijenac 628

628 - 29. ožujka 2018. | Arhiva

Klikni za povratak