Vijenac 602

Matica hrvatska

Ida Hitrec i Jasna Šego

Matica obilježila 50 godina Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika

Odjeci Deklaracije

Predavanjima, izložbama, okruglim stolovima i gostovanjima u školama Matica je cijeli mjesec isticala važnost Deklaracije

Zlatko Stahuljak

U sklopu Ciklusa Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj održan koncert Etno u klasničnOJ glazbi

Etno sa sve četiri strane svijeta

Vijenac 602

602 - 30. ožujka 2017. | Arhiva

Klikni za povratak