Vijenac 592

Kazalište

Andrija Tunjić

Richard Bean, Jedan sluga, dva gospodara, red. Vito Taufer, Satiričko kazalište Kerempuh

Sluga naš kerempuhovski

Igor Tretinjak

Olja Lozica, Moja nuklearna ljubav, red. Olja Lozica, Teatar Rugantino, Kotar teatar i ADU

Neiskorišten potencijal

Razgovarala Sonja Seferović

Razgovor: Milka Podrug Kokotović, glumica

Što je glumac bez publike?

U ansambl dubrovačkoga kazališta došla sam zahvaljujući preporuci Kalmana Mesarića / Znajući da mi je u srcu Zagreb, i Krleža i Savka Dabčević Kučar nagovarali su me da se preselim u Zagreb i uživam sve moguće beneficije. Ipak, Dubrovnik je prevagnuo

Vijenac 592

592 - 10. studenoga 2016. | Arhiva

Klikni za povratak