Vijenac 589

Tema

Dorotea Jendrić

Alberto Giacometti u Umjetničkom paviljonu, djela iz Fundacije Maeght, skulpture, crteži, litografije, 20. rujna 2016. – 8. siječnja 2017.

Čovjek koji hoda u tminama sutrašnjice

Prije dvije godine u Umjetničkom paviljonu vidjeli smo djela Juana Miróa. Ta je izložba bila marketinški intonirana kao nešto veliko, važno, svjetsko, no cjelokupni dojam konačno je bio slabašan. Kad je riječ o Giacomettijevim djelima, ovo je sretniji izbor, pregledniji i čišći, ...

Vijenac 589

589 - 29. rujna 2016. | Arhiva

Klikni za povratak