Vijenac 553

Zadnja stranica

Davor Schopf

U spomen Maji Pliseckoj (1925–2015)

Labudica u okovima politike

Kako je Maja Plisecka naglasila u autobiografiji, ne treba se nikada predati ni pokoriti – čak su i totalitarni režimi znali ustuknuti pred čvrstoćom karaktera

I NA TOČKU

JOŠKO MARUŠIĆ

I NA TOČKU

Vijenac 553

553 - 14. svibnja 2015. | Arhiva

Klikni za povratak