Vijenac 401

Časopisi

Dubrovnik, časopis za književnost i znanost

Iz škafetina

Katarina Marić

Kolo, časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu, ur. Ernest Fišer, god. XIX, br. 1–2 / 2009, Matica hrvatska, Zagreb

Estetski časopisni dosezi

Katarina Marić

Godišnjak 2008, ur. Josip Ostić, Ogranak MATICE HRVATSKE Nova Gradiška, svibanj 2009.

O novogradiškome kraju

Petrinjski zbornik (za povijest i obnovu zavičaja), ur. Davor Salopek, god. X, br. 10 /2008, Matica hrvatska Petrinja

Ljudi i događaji

Društvena istraživanja, ur. Maja Štambuk, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, svibanj–lipanj 2009.

Društveno-humanističke teme

Vijenac 401

401 - 16. srpnja 2009. | Arhiva

Klikni za povratak