Vijenac 355

Salon Matice hrvatske

Tragovima iskonske Afrike

Od Kinshase do Brazzavillea

Najveće blago Kinshase, gigantskog organizma, leži upravo u njegovim stanovnicima. Skromni ljudi koji su uvijek spremni na šalu, ali i za čašu, moram istaknuti kvalitetna piva Primus. U takvu ozračju lako se dolazi do informacija prijeko potrebnih za snalaženje u gradu, ali ...

Značaj jasno definiranih ciljeva razvoja hrvatskog turizma

Čovjek, ključ uspjeha

Ulaskom na domaće, malo tržište međunarodni hotelski brendovi otvaraju vrata međunarodnoj mreži različitih lojalnih gostiju više kupovne moći. Upozoriti treba da na primjeru Dubaija valja zadržati i poraditi na imidžu domaćih hotela koji bi se isticali po kvaliteti i dapače kotirali više ...

Vijenac 355

355 - 11. listopada 2007. | Arhiva

Klikni za povratak