Vijenac 349

Fotografija

Aleksandar Rodčenko, Revolucija u oku, Muzej moderne umjetnosti grada Pariza, Pariz, 20. lipnja – 16. rujna 2007.

Revolucija mijenja svijet

Izložba se razvija u ciklusima eksperimentalne fotografije, portreta, reportaža te moskovskih panorama. Uz originalne fotografije na izložbi je predstavljena i bogata dokumentarna građa, primjerci časopisa i revija za koje je Rodčenko radio

Emma Rose, Neil Boynton, Rush / Jurnjava, videoinstalacija, Galerija Križić Roban, Zagreb, 6 – 11. lipnja 2007.

Ritmiziranje toposa

Ono što ovaj rad čini zanimljivim te upravlja čitanjem narativnog sadržaja unutarnja je organizacija, odnosno dinamični odnos, koji uspostavljaju njegova auditivna i vizualna komponenta

Vijenac 349

349 - 19. srpnja 2007. | Arhiva

Klikni za povratak