Vijenac 345

Komentari

Što je lafu gaf?

Komentar:

Što je lafu gaf?

KULTURA MEDIJA - Stjepan Malović

Cijeli svijet u pola minute

Mediji koji zanemaruju bitna pitanja za zemlju i njezine građane ne prolaze na ispitu javnosti. No, nama to i nije bitno. Navikli smo na figu u džepu i vjerujemo da ćemo se ipak nekako snaći

Vijenac 345

345 - 24. svibnja 2007. | Arhiva

Klikni za povratak