Vijenac 345

Filatelija

Papinski arhijatar

Filatelija: Motivi prigodnih maraka

Papinski arhijatar

Autor Hrvoje Šercar, slikar i grafičar, dimenzije 29,82 x 48,28 mm, naklada 200.000, datum izdanja 23. travnja 2007.

Oni nestaju

Filatelija: Motivi prigodnih maraka

Oni nestaju

Autori Ana Žaja i Mario Petrak, dizajneri, dimenzije 35,5 x 25,56 mm, naklada 200.000, datum izdanja 20. ožujka 2007.

Vijenac 345

345 - 24. svibnja 2007. | Arhiva

Klikni za povratak