Vijenac 329

Književnost

Arkadijski pokret

Simpozij Städtische Kultur in Dalmatien: Die Genese eines europäischen Kulturraums (Gradska kultura u Dalmaciji: geneza jednog europskog kulturnog prostora), Bonn, SR NJEMAČKA, 9 –13. listopada 2006.

Arkadijski pokret

Dalmacija se na skupu prezentirala kao kulturni i uljudbeni krajolik, otvoren za strane utjecaje, ali i dovoljno samosvjestan i izvoran u svojoj hrvatskoj pretežitosti, bez obzira na višejezičnost (talijanski, latinski), jer su i hrvatski govornici vladali s više idioma

ZAJEDNICA HRVATSKIH UDRUGA U ISTRI

JEDNOJEZIČNA DVOJEZIČNOST U ISTRI

Postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke Općine Bale o imenovanju i preimenovanju ulica i trgova

Sjećanja

DJETINJSTVO S LOPTOM

Pročitao sam, neznano koliko puta, metaforičku frazu o »ovoj našoj lopti na kojoj živimo«, pa i kod Krleže, premda je Zemlja jedinstvenom svemirskom silom uobličena još davno – prilično drukčije! Oblik lopte, pojam lopte nadvladao je stoga, što je diljem svijeta upravo ...

IZABRANICE

POEZIJA: USKORO U IZDANJU MATICE HRVATSKE PJESME ANTONA ŠULJIĆA KAO PRVA KNJIGA NOVE BIBLIOTEKE ARKA

IZABRANICE

Vijenac 329

329 - 26. listopada 2006. | Arhiva

Klikni za povratak