Vijenac 314

Arhitektura

Nacionalna skupština Walesa

ARHITEKTONSKI GLOBUS

Nacionalna skupština Walesa

SNAGA EKSPRESIONIZMA

Post festum: Erich mendelsohn – dinamika i funkcija, gliptoteka hazu, zagreb, 19. siječnja – 12. veljače 2006.

SNAGA EKSPRESIONIZMA

Jedan od razloga zašto treba istaknuti izložbu Ericha Mendelsohna je taj što uz brojne izvorne crteže i fotografije realizacija i projekata možemo vidjeti i dvadesetak maketa njegovih kuća, što izložbu odista čini klasičnom arhitektonskom izložbom

Vijenac 314

314 - 16. ožujka 2006. | Arhiva

Klikni za povratak