Vijenac 196

Komentari

U povodu održavanja 3. Motovunskog filmskog festivala

Za kinematografsku motovunizaciju

Ne treba se bojati konkurencije Pule i Motovuna: dobrih neholivudskih filmova neprikazanih u Hrvatskoj ima toliko da ih ni pet sličnih festivala ne bi uspjelo iscrpsti, a osim toga Motovun se ne ograničava na Europu, nego nam nudi i prave bisere iz ...

Ljetna vrtnja u krug

Bosiljka Perić-Kempf

Ljetna vrtnja u krug

U tom krugu sivila i dosade u kojem se vrti naš državni glazbeni menedžment godinama sve funkcionira po istoj shemi, a neka moguća konkurencija prepuštena je tzv. alternativnim izvorima financiranja

Vijenac 196

196 - 6. rujna 2001. | Arhiva

Klikni za povratak