Vijenac 166

Komentar

Komentar

Umjetnost na uzici politike

Trebaju već jednom doći do riječi ljudi kojima je djelo veće od imena, oni lišeni samoreklamirajućih impulsa (uvijek istih imena), oni radnici iskrivljeni i izmučeni od predana i ozbiljna rada i interesa za najdublja pitanja ljudske i umjetničke egzistencije

Željka Čorak ZA 2 MARKE KILA

Treći program kao duhovni azil

Kad bi netko pokušao ukinuti France-culture, nastala bi nacionalna revolucija. U velikim zemljama, naime, kultura se ne smatra potrošnjom, nego resursom

Vijenac 166

166 - 13. srpnja 2000. | Arhiva

Klikni za povratak