Ogranak Matice hrvatske u Pagu - izvješća

Održan jezikoslovno-pjesnički skup Domaća rič 12

U paškom Kneževu dvoru 25. travnja održan je jezikoslovno-pjesnički skup Domaća rič 12 na kojem se tradicionalno predstavlja hrvatsko jezično bogatstvo. Sudionicima skupa obratili su se Ivan Paštar, predsjednik Organizacijskog odbora, Božidar Šimunić, predsjednik OMH u Zadru i Jure Maržić, predsjednik paškog OMH te zamjenik gradonačelnika Paga Dario Grašo. Raznolikost našega jezika predstavili su Josip Lisac i Anica Serdarević, Silvana Vranić, Marijana Fabijanić, Božidar Šimunić, Lina Pliško, Robert Špralja, Ladislav Radulić, Marijana Tomelić Ćurlin, Sanja Zubčić, Robert Hajszan, Nikola Crnković, Josip Lisac, Mijo Lončarić, Krunoslav Puškar, Joža Horvat, Antonio Sammartino, Josip Galić, Anton Šuljić i Mate Maras. Poslijepodnevnom sjednicom predsjedavali su Ante Tičić i Jure Maržić, a prezentacije su održali Ante Tičić, Vlatko Majić, Ivo Oštarić, Ratimir Škunca, Robert Bacalja, Tomislav Meštrić, Ante Valčić, Dario Tikulin i Ana Trničić, Zvonimir Sutlović, Atilijo Orović, Ante Šarunić, Božidar Šimunić, Ivan Dobra Žirjanin, Rajka Anđelić Maslovarić, Davor Grgurić, Ivan Vidović i Silvija Vruljičak Budan. Organizacijski odbor činili su: Josip Lisac, Anica Serdarević, Jure Maržić, Božidar Šimunić, Željko Maržić, Ante Tičić, Ivan Paštar, Ivica Vigato, Ivana Portada i Dijana Vuleta. (Vesna Karavanić)

Izvor: Vijenac, god. XXIII, br. 553, 14. svibnja 2015.

http://www.matica.hr/vijenac/553/IZ%20OGRANAKA/Uredništvo

Danijel Hrgić

Ogranci

Arhiva