Ogranak Matice hrvatske u Čitluku - knjige

VELIKI KOLHOZ

Kako je istaknuo urednik romana Andrija Stojić, „iz pjesama koje je objavio i ovog romana vidljivo je da je autora emigracija kao čovjeka očito mrvila, a kao pjesnika ona ga je čeličila. Emigracija je bila Matin svjesni izbor; između tlačiteljskoga jugoslavenskog komunističkog režima i širokih vidika slobodnoga svijeta Mate je izabrao to drugo. Taj je izbor implicirao patnju zbog odvojenosti od zavičaja, osamljenost i gorčinu emigrantskog kruha, ali i dubinu nadahnuća i stvaralaštva te vrijedne i originalne književne plodove.“

Ovaj roman obiteljska je saga mnogih obitelji koja prati život na jednom kolektivističkom gospodarstvu, kao izravnu kritiku totalitarističkog režima, sa zatiranjem ljudskih sloboda i prava na intimu, pa otud i njegov naslov. 

O predstavljanju romana Veliki kolhoz možete čitati u Vijencu broj 678 ili na sljedećoj poveznici: https://www.matica.hr/vijenac/678/iz-ogranaka-30066/

Mate Mateo Erić – časnik, književnik, politički emigrant, rođen je 10. siječnja 1925. u Čitluku, BiH. Osnovnu školu pohađa u rodnome mjestu, a zatim Franjevačku klasičnu gimnaziju na Širokom Brijegu. U Hrvatsku vojsku odlazi 1943. godine, da bi časničku školu završio u Njemačkoj te postao časnik Hrvatske vojske. Bio je raspoređen na bojišta južne Hrvatske sve do konca rata kad se povlači s hrvatskom vojskom prema Austriji. U Austriji je ostao do početka 1946. godine nakon čega je prešao u Italiju i tamo boravi sve do 1949. godine. Zatim ide u Argentinu i nastanjuje se u Cordobi. Pored svog redovnoga rada bavio se i književnošću napisavši i nekoliko kratkih pjesama. Mate Erić je dvojezični pisac koji je ubrzo nakon dolaska u Argentinu objavio u kulturno-političko- me zborniku dvije kratke pjesme (Na kolodvoru i Samoća), premda je već prije nastala njegova pjesma Posljednji sastanak posvećena posljednjoj večeri provedenoj s prijateljima 6. svibnja 1945. godine. Nakon nekoliko godina književnoga rada nakladnička kuća La Mandragora u Buenos Airesu izdaje njegov roman na španjolskome jeziku pod nazivom El Gran Kolhoz, 1955.

Izvor teksta o Mati Eriću: http://www.brotnjo.info/2020/02/20/predstavljanje-romana-veliki-kolhoz-sutra-u-citluku/

VELIKI KOLHOZ

Arhiva

Klikni za povratak