Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu - knjige

Ignacije Aurelije Fessler

Tri prijatelja iz Novog Zrina

Roman iz doba hrvatskoga bana Nikole VII. Zrinskoga

Priredio: Alojz Jembrih

KNJIGA JE DOBITNICA ZLATNE POVELJE MATICE HRVATSKE 2022. GODINE

Ova je knjiga osebujna po svom sadržaju i jeziku. Po sadržaju to je povijesni roman iz doba hrvatskoga bana Nikole VII. Zrinskoga koji je prvi put preveden s njemačkoga jezika na hrvatski suvremeni jezik. Njemačko je izdanje tiskano u Beču 1799. godine pod naslovom: Jodocka von Ilgendorf oder die drei Freunde von Serinwar. Ein Roman aus den Zeiten Nicolaus Zrini Banus von Kroatien, Wien 1799. (Judita iz Ilgendorfa ili tri prijatelja grada Zrina. Roman iz doba Nikole VII. Zrinskoga hrvatskoga bana). Ova je knjiga naslovljena prema njemačkom naslovu, točnije, prema sintagmi „die drei Freunde von Serinwar“ (tri prijatelja iz grada Zrina). Upravo u naslovu prvoga poglavlja njemačkoga izdanja (1799.) i kajkavskoga izdanja (1833.) spominju se tri prijatelja koji su u Novom Zrinu sklopili prijateljstvo.

Autor romana, u katalogu Austrijske nacionalne knjižnice u Beču, naveden je Ignaz Aurelius Fessler. Taj primjerak romana Lidija Kolar iz Čakovca prevela je na hrvatski jezik i on se nalazi u prvom dijelu ove knjige. Treba reći da je spomenuto njemačko izdanje romana prevedeno na mađarski jezik i tiskano u Pešti 1804., a ponovljeno izdanje 1812. godine.

Budući da je roman na mađarskom doživio dva izdanja, na kajkavski književni jezik preveo ga je Juraj Pavlinić 1823. godine, a Tomaš Mikloušić u Zagrebu priredio je za tisak i tiskanje 1833. godine. Taj prijevod integralni je dio drugoga dijela ove knjige u prijepisu suvremenom hrvatskom latinicom, kojemu je dodan glosarij - tumač riječi (kajkavsko-štokavski) napravljen na temelju teksta kajkavskoga prijevoda romana.

Treći dio knjige - Pogovor - sadrži 13 što kraćih što većih poglavlja teksta u kojem su osvijetljene relevantne činjenice i okolnosti vezane za povijesni roman u kajkavskoj književnosti prve polovice 19. stoljeća. S pridodanim ilustracijama kojima se čitatelju uprizoruju neki trenutci iz razdoblja hrvatskoga bana, vojskovođe, pjesnika i političara Nikole VII. Zrinskoga.

-iz predgovora priređivača

Prijevod s njemačkog jezika: Lidija Kolar

Tri prijatelja iz Novog Zrina

Arhiva

Klikni za povratak