Odjeci - godina - 2007.

25.02.2007.

Glas Koncila

Dubrovačka prošlost

18.02.2007.

Glas Koncila

Rođendan Matice hrvatske

15.02.2007.

Glas Slavonije

O hrvatskoj crkvenoj arhitekturi

13.02.2007.

Vjesnik

Tisuću i jedna riječ

10.02.2007.

Vjesnik

Okrenutost mladim ljudima

10.02.2007.

Novi list

Snalaženje u suvremenosti

07.02.2007.

Varaždinske vijesti

Shakespeare u Varaždinu

06.02.2007.

Školske novine

Umire li kino?

25.01.2007.

Dubrovački list

Maras oduševio Maticu

20.01.2007.

Dubrovački vjesnik

Nastup violinista Marina Marasa

16.01.2007.

Jutarnji list večernje izdanje

Srednjovjekovni hodočasnici

14.01.2007.

Glas Koncila

Što je iza riječi?

13.01.2007.

Jutarnji list

Lingvističko predavanje u MH

Pregled