Kolo 3-4, 2013.

Tragovima baštine

Milorad Nikčević

O doseljavanju i udomljavanju Crnogoraca u Istri (1657.-1816.)

(Povijesno-kultorološki i konfesionalni horizonti Alojza Štokovića u knjizi »Crnogorsko nasljeđe u Istri«)

Kolo 3-4, 2013.

3-4, 2013.

Klikni za povratak