Kolo 5-6, 2009.

Kritika

Igor Šipić

Vrijedno krugljičje ružarija

Tomislav Marijan Bilosnić: Molitve, Udruga 3000 godina Zadra, Zadar 2009.

Silvana Vranić

O jeziku hrvatskih pisaca u Bačkoj

(Sanja Vulić: Vitezovi hrvatskoga jezika u Bačkoj, NIU Hrvatska riječ – Ogranak Matice hrvatske Subotica, Subotica 2009.)

Ljerka Car Matutinović

Načinovićeve čakavske inkantacije

Daniel Načinović: Čakavski versi, Histria Croatica C.A.S.H., Pula, 2009.

Nikica Mihaljević

Inventura promjene načina života

Darinka Hanžek: Baština. Etnografski zapisi iz gornjostubičkog kraja, Kajkaviana, Donja Stubica – Društvo Sv. Juraj, Gornja Stubica, 2009.

Kolo 5-6, 2009.

5-6, 2009.

Klikni za povratak