Knjige

Radomir Venturin

Za srokom okom i to okomito

Proza u pjesmama (samonikla iz fonetskih udvostručenja)

    

Nakon pjesničkoga prvijenca iz 1981. (Vječna riječ naStraži) jezikoslovac, leksikograf i prevoditelj Radomir Venturin nije se javljao novim pjesničkim knjigama i tek bi povremeno objavio ciklus pjesama u kojem od domaćih književnih časopisa. Stoga će nova Venturinova zbirka Za srokom okom i to okomito predstavljati otkriće, kao i osvježenje u kontekstu suvremene hrvatske pjesničke produkcije.

Knjiga donosi velik izbor autorovih objavljenih i neobjavljenih pjesama te čitateljsku javnost upozorava na pjesnika koji je daleko od očiju javnosti, slijedeći postulate avangarde, ispisao začudan poetski opus. U pjesmama Radomira Venturina, na tragu Josipa Severa, razotkriva se materijalnost riječi, a preko zvukovnih srodnosti povezuju se udaljena semantička područja, stvarajući osebujan i zaigran pjesnički svijet.

„Venturinov pjesnički postupak razotkriva, pa čak i ogoljuje, ono što u jeziku nije na prvi pogled vidljivo, a što ipak čini njegovu najdublju osnovu: to je imanentna pjesničkost jezika. Te su pjesme naime svo­jevrsne rendgenske snimke jezika – one otkrivaju kako unutarnje glasovno-oblične (fonološko-morfološke) jezične strukture tako i neočekivane, skrivene ili pak teško uočljive semantičke odnose kojima su te riječi povezane. Od tih glasovnih, morfoloških i semantič­kih elemenata nastaju stihovi i stiholiki oblici – svoje­vrsni lanci i mreže koji oblikuju samu pjesmu.“ (Josip Užarević)

 Biblioteka Podzvid, knj. 24, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Romana Horvat, pogovor Josip Užarević, likovno oblikovanje Marcel Bačić, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Sveučilišna tiskara d.o.o. (Zagreb).


Autori

Radomir Venturin

Radomir Venturin

Radomir Venturin rođen je 1935, a do umirovljenja bio je viši lektor za ruski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Vodio je jezične, fonetske i prijevodne vježbe te predavao stilistiku ruskog jezika. Bavio se usmenim i pismenim prevođenjem

Za srokom okom i to okomito

PDF-ovi

Klikni za povratak