Knjige

Dragan Damjanović

Veliki zagrebački potresi


Povjesničar umjetnosti Dragan Damjanović u monografiji Veliki zagrebački potresi bavi se usporedbom dvaju potresa, prvog koji je pogodio Zagreb 1880. i drugog koji je grad zadesio 22. ožujka 2020.

Autor zanimljivo i stručno opisuje i uspoređuje štetu nastalu na kulturnoumjetničkoj i arhitektonskoj baštini grada Zagreba u prvom i u drugom potresu te nudi odgovore o obnovi kulturnih dobara u 19. stoljeću, koja može pridonijeti promišljanju buduće obnove grada i potresom nastradalih spomenika.

Knjiga donosi više od 200 fotografija, koje zorno dočaravaju razmjere stradavanja kulturnih dobara u prošlogodišnjem potresu te postavlja pitanje kakve će dugoročne posljedice ostaviti razaranje i nestanak povijesne baštine koja je sastavni dio nacionalnog identiteta.

U posljednjem poglavlju autor opisuje i petrinjski potres te donosi pregled stradavanja crkvene i urbane arhitektonske baštine na Banovini, uz velik broj ilustracija.

Veliki zagrebački potresi Dragana Damjanovića više je nego aktualna knjiga, pisana zanimljivim jezikom, a po svojoj obuhvatnosti u pristupu zagrebačkim potresima iz 1880. i 2020. u našoj literaturi nema premca.

* * * * * *

»Knjiga Dragana Damjanovića ne bavi se samo pojedinačnim spomenicima stradalim u potresu i njihovim obnovama, nego obuhvaća širu kulturnopovijesnu sliku i političku povijest grada i države, te organizacijske i financijske aspekte obnove. Ilustrativni dio knjige također je vrlo važan jer daje cjelovitu i usporednu sliku spomenika i dijelova grada nakon potresa 1880. i 2020.« (Irena Kraševac)

Biblioteka Posebna izdanja, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Sandra Tribuson, recenzenti Irena Kraševac i Vlado Mikšić, kazalo sastavila Sanja Delić, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednici  Pavao Damjanović i Neven Osojnik. — Knjiga je opremljena kolor ilustracijama, sažetkom na engleskom jeziku (Summary), literaturom, bibliografijama o potresima i bibliografskim bilješkama o tekstovima objavljenim u knjizi


Autori

Dragan Damjanović

Dragan Damjanović

Povjesničar umjetnosti (1978), redoviti profesor i predstojnik Katedre za modernu umjetnost i vizualne komunikacije na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor 15 knjiga i brojnih znantvenih i stručnih radova objavljenih u periodici o povijesti arhitekture, slikarstva i skulpture od kraja 18. do sredine 20. stoljeća

Veliki zagrebački potresi

PDF-ovi

Klikni za povratak