Knjige

Mate Kapović

Uvod u indoeuropsku lingvistiku

Pregled jezikâ i poredbena fonologija


Premda je namijenjen prvenstveno studentima lingvistike, ovaj udžbenik koji predstavlja prvi pravi uvod u indoeuropsku lingvistiku na hrvatskom jeziku, može poslužiti i kao jezično-povijesni priručnik kroatistima, slavistima, germanistima, klasičnim filolozima, indolozima i svim laicima koji žele saznati nešto o povijesti indoeuropskih jezika.

U knjizi su osim povijesnoga pregleda razvoja indoeuropskih jezika obrađene i osnove poredbene fonologije.

Biblioteka Theoria. Novi niz, glavna urednica Jelena Hekman, izvršni urednik Luka Vukušić. - Kazalo imena, Kazalo mjesta, Kazalo riječi i oblika, Kazalo pojmova, Kazalo jezika i dijalekata sastavio Orsat Ligorio


Autori

Mate  Kapović

Mate Kapović

Jezikoslovac, izvanredni profesor na zagrebačkome Filozofskom fakultetu. Rođen 1981. Objavio tri knjige i četrdesetak znanstvenih članaka u domaćim i inozemnim časopisima o poredbenoj lingvistici, akcentologiji, dijalektologiji i sociolingvistici

Uvod u indoeuropsku lingvistiku

PDF-ovi

Klikni za povratak