Knjige

Slobodan Novak

Sjetna rekapitulacija

Podlistci, zapisi. Prijepori, sporenja. Ogledi, prikazi. Recenzije. Kazalište


Većina tekstova objavljenih u sedmome svesku Novakovih sabranih djela ima pretežno dokumentarno značenje. Riječ je djelomice o neobjavljenim prilozima (npr. autorove interne, uredničke recenzije rukopisa pristiglih izdavačima) te o prilozima tiskanim u javnim glasilima ili pročitanim na radiju. Na stranicama ove knjige Novaka prepoznajemo kao vrsna esejista, književnog i kazališnog kritičara, recenzenta, urednika i polemičara.

Sabrana djela Slobodana Novaka, sv. 7, uredili Tonko Maroević, Antun Pavešković, Davor Velnić i Igor Zidić. - Imensko kazalo, bibliografska bilješka, urednička napomena


Autori

Slobodan Novak

Slobodan Novak

Akademik Slobodan Novak (Split, 1924 - Zagreb, 2016) autor je klasičnih ostvarenja suvremene hrvatske književnosti poput romana Mirisi, zlato i tamjan, Izgubljeni zavičaj,  novele Badessa madre Antonia  te niza pripovijesti i radio-drama...

Sjetna rekapitulacija

PDF-ovi

Klikni za povratak