Knjige

Prema povijesnom mišljenju

Uz djelo Vanje Sutlića

Zbornik donosi veći dio proširenih i za objavljivanje dorađenih izlaganja s Matičina simpozija »Povijesno mišljenje u obzoru suvremene filozofije«, održanom u ožujku 2015. prigodom 90. obljetnice rođenja Vanje Sutlića (Karlovac, 18. II. 1925 – Zagreb, 15. XII. 1989). Premda je riječ o prvorazrednome hrvatskom filozofu prošloga stoljeća, Sutlićevo je djelo ostalo zapostavljeno i većim dijelom neistraženo, bez obzira na činjenicu što je njegova misao »polazeći od svakodnevnog prodirala u najdublje temelje egzistencije« (G. Petrović).

Izlaganjima sa simpozija pridodan je biografski prilog filozofove dugogodišnje suradnice Biserke Drbohlav i zapis Vanje Sutlića o povijesnome mišljenju, jedan od najkasnijih tekstova sačuvanih u njegovoj ostavštini.

O Sutlićevu povijesnome mišljenju, njegovu razumijevanju odnosa bitka, bića i bîti, njegovu tumačenju pojmova rada, kapitala, praksisa, nihilizma, jezika  i društva  kao proširene subjektivnosti  te poimanju Hegelove i Heideggerove misli pišu Žarko Paić, Ozren Žunec, Petar Šegedin, Dragutin Lučić Luce, Igor Mikecin, Bojan Marotti i Damir Barbarić.

Biblioteka Zbornici i monografije, Odjel za filozofiju, glavna urednica Romana Horvat. — Knjiga je opremljena imenskim kazalom i bilješkama o autorima.
»Filozof se nalazi u teškoj ili u najtežoj situaciji koja nije ni fizička ni psihička tegoba. O njegovu odgovoru ovisi hoće li uopće nešto povijesno biti ili ne biti. [...] Filozofija je dakle maksimalna moguća avantura čovjeka« (Vanja Sutlić)


Prema povijesnom mišljenju

PDF-ovi

Klikni za povratak