Knjige

Lada Badurina

Pravopisne studije


Knjiga sedamnaest studija posvećenih pitanjima hrvatskoga pravopisa i pravopisne norme kojima autorica pristupa načelno (teorijski) i praktično, s osloncem na bogatu tradiciju hrvatske pismenosti i pravopisnih priručnika. U središtu su autoričina proučavanja teorijsko-metodološki aspekti pravopisnog normiranja, pojedine epizode iz povijesti hrvatskoga pravopisa te sociolingvistički aspekti hrvatskoga pravopisa.

»Tema hrvatskoga pravopisa i načelno i konkretno vrlo je relevantna, posebice s obzirom na pravopisnim priručnicima izrazito bogatu hrvatsku jezikoslovnu povijest te s obzirom na to da su i danas rasprave o pojedinim pravopisnim temama ne samo općelingvistički nego i društveno-politički aktualne. Nova knjiga Lade Badurine u tom je smislu iznimno vrijedan znanstveni prinos proučavanju pravopisne problematike hrvatskoga standardnog jezika jer autorica izvrsno poznaje teorijsko-metodološke aspekte ortografije kao jezikoslovne discipline te izvrsno poznaje cjelokupnu povijest hrvatskoga pravopisanja« (Ivo Pranjković).

»U domaćoj filologiji dosad nismo imali knjige koja ovako sustavno, podrobno i znanstveno utemeljeno opisuje različite aspekte hrvatske pravopisne problematike. Knjiga Lade Badurine iznimno je vrijedan poduhvat u opisu hrvatskoga standardnog jezika te kao takva nije namijenjena samo jezikoslovcima i studentima kroatistike nego i svima onima koje zanima hrvatska kulturna povijest« (Krešimir Mićanović)

Biblioteka THEORIA / ΘΕΩΡΙΑ. Novi niz, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Sandra Tribuson, recenzenti Ivo Pranjković i Krešimir Mićanović, likovno oblikovanje Luka Gusić, priprema Tehnička priprema MH (Neven Osojnik), tisak Denona (Zagreb). — Knjiga je opremljena imenskim kazalom te opsežnom bibliografijom i bibliografskim bilješkama uz tekst


Autori

Lada Badurina

Lada Badurina

Jezikoslovka i sveučilišna profesorica (Rijeka, 1962). Bavi se problemima hrvatskoga standardnog jezika (posebice pitanjem pravopisne norme), pitanjima diskursne stilistike, nadrečenične sintakse, lingvistike teksta, pragmalingvističkih i diskursnih pristupa razli­čitim jezičnim i komunikacijskim pojavnostima. Suatorica Matičina Hrvatskoga pravopisa

Pravopisne studije

PDF-ovi

Klikni za povratak