Knjige

Leo Rafolt

Odbačeni predmet

Između filologije i izvedbeNova knjiga Lea Rafolta jedna je od najznačajnijih humanističkih knjiga napisanih u zadnje vrijeme u Hrvatskoj. Intelektualnim uvidom korespondira sa suvremenim europskim tijekovima filozofske misli, kao i s domaćom filološkom tradicijom te predstavlja osebujno redefiniranje filologije kao discipline i prakse.

Kroz dvadesetak zaokruženih članaka autor razlaže središnje uvodno pitanje o stanju i mogućnostima filološke discipline danas, čime se svrstava među istaknute teoretičare književnosti u Hrvatskoj. Širina tekstualnih referenci i vlastita iskustva pretvaraju tekst u svojevrsno jedinstvo raznolikosti, gdje istaknuta uloga pripada čitatelju, po čemu se ova knjiga doima iznimno inovativnom (Maciej Falski)

 ♦ ♦ ♦

Ova je knjiga izniman prinos poredbenom i interkulturalnom istraživanju u domaćoj književnoj historiografiji. Nakon uvodnih napomena kojima se zacrtava okvir istraživanja i otvaraju neki od temeljnih problema odnosa nacionalne filologije i tzv. komparativno usmjerenih studija književnosti i kulture, autor se odlučuje argumentirati krizno stanje suvremenih filoloških istraživanja i njezin odbačeni predmet.

Knjiga je iznimno vrijedan filološki, književnopovijesni i teorijski poduhvat, ne samo zbog heterogenosti pristupa i gradiva koje se s tom raznolikom metodologijom ukršta, nego i zbog suverenosti autora u transponiranju nadležnosti različitih humanističkih disciplina natrag u filologiju (Milovan Tatarin)

Biblioteka THEORIA / ΘΕΩΡΙΑ. Novi niz, glavna urednica Romana Horvat, izvršna urednica Vesna Zednik, recenzenti Maciej Falski i Milovan Tatarin, likovno oblikovanje Luka Gusić, priprema Tehnicka priprema MH (Neven Osojnik), tisak Zrinski d.d. (Čakovec). — 19 c/b ilustracija, bibliografija, bibliografske bilješke uz tekst, imensko kazalo


Autori

Leo Rafolt

Leo Rafolt

Književni povjesničar, teoretičar književnosti i kritičar (r. 1979), sveučilišni profesor. Autor niza knjiga i znanstvenih radova iz područja svjetske književnosti, teorije i povijesti drame i kazališta. Dobitnik Državne nagrade za znanost (2008).

Odbačeni predmet

PDF-ovi

Klikni za povratak