Knjige

Ida Raffaelli

O značenju

Uvod u semantiku

Nastao na temelju autoričina višegodišnjega predavalačkog iskustva na studiju lingvistike i znanstvenoga proučavanja različitih aspekata leksičkoga značenja u nizu jezika, posebice u hrvatskom i francuskom, sveučilišni udžbenik Ide Raffaelli predstavlja prvi sustavan i opsežan prikaz semantike kao znanstvene discipline napisan na hrvatskome jeziku.

Osim cjelovita prikaza i obrazloženja semantike kao složene i dinamične jezikoslovne discipline, iznimno je vrijedan i autoričin pionirski rad na usustavljenju semantičkoga nazivlja i upućivanja na referentnu semantičku literaturu u svijetu.

Biblioteka THEORIA / ΘΕΩΡΙΑ. Novi niz, glavna urednica Romana Horvat, recenzenti August Kovačec i Milena Žic Fuchs, lektura i korektura Sandra Tribuson, likovna i tehnička oprema biblioteke Luka Gusić. — Knjiga je opremljena imenskim kazalom i opsežnom literaturom


Autori

Ida Raffaelli

Ida Raffaelli

Jezikoslovka Ida Raffaelli (Zagreb, 1970) predvodnica je suvremenih pristupa proučavanju i poučavanju semantike u Hrvatskoj. Radi kao redovita profesorica na zagrebačkome Filozofskom fakultetu

O značenju

PDF-ovi

Klikni za povratak